Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Instytut Psychologii Zdrowia PTP w latach 2022-2025 będzie realizował działania w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym, oraz pomocy świadkom przestępstw. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach tych działań świadczymy m.in:

 • pomoc prawną (również przy pomocy tłumacza z dowolnego języka lub języka migowego),
 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną,
 • w uzasadnionych przypadkach Fundusz Sprawiedliwości zapewnia możliwość różnych form wsparcia materialnego m.in. poprzez:
  •  pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia osobie pokrzywdzonej,
  • kształcenia w szkołach i przedszkolach publicznych,
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej,
  • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych,
  • doraźnej pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych w postaci bonów żywnościowych oraz pomocy w zakupie odzieży czy środków chemicznych itd.

Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019, poz. 683).

Kontakt:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 00-023 Warszawa (Śródmieście), ul. Widok 24 (II piętro), tel. 22-824-25-01; 798-093-252

poniedziałek w godz. 8:oo-15:oo

czwartek w godz. 13:oo-20:oo

wtorek w godz. 13:oo-20:oo

piątek w godz. 08:oo-15:oo

środa w godz. 8:oo-15:oo

sobota w godz. 09:oo-14:oo

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57 (Mediateka),
     I piętro, gabinet 2, tel. 786-641-742; środa 15.00-20.00, piątek 15.00-20.00

Pomoc świadczona w ramach tego zadania jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu.

 

 

 

 

Powrót na górę strony