Wydział Ruchu Drogowego

Kontakt i zadania Wydziału Ruchu Drogowego

Data publikacji 30.01.2009

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego -  asp. szt. Dariusz Popielczyk

tel. 47 72 42-294

Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania, związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Jego najważniejszymi zadaniami są:
1) organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego,
2) kontrola ruchu drogowego, analizowanie zdarzeń drogowych,
3) prowadzenie postępowań w sprawach o wypadki i kolizje drogowe na drogach publicznych,
4) prowadzenie ewidencji kierowców, naruszających przepisy ruchu drogowego,
5) koordynowanie i prowadzenie, na terenie podległym Komendzie, działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno-porządkowych,
6) analizowanie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności wypadków (kolizji) drogowych oraz opracowywanie kompleksowych programów działań poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

Powrót na górę strony