Wydział Prewencji

Kontakt i zadania Wydziału Prewencji

Data publikacji 30.01.2009

Naczelnik Wydziału Prewencji - podkom. Maciej Bandura

tel. 47 72 42-333

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - asp.sztab. Adam Grykałowski

tel. 47 72 42-334


Wydział Prewencji realizuje zadania Komendy w zakresie działalności służby prewencji oraz współdziałania w zakresie prewencji ogólnej między innymi poprzez:
1) podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2) przeprowadzanie czynności interwencyjnych, będących reakcją na zgłoszenie przyjmowane przez Zespół Dyżurnych i inne jednostki organizacyjne Policji oraz zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli, a także realizacja interwencji własnych w przypadkach stwierdzonych naruszeń,
3) udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym, bądź zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
4) patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, ujawnianie przestępstw i zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku,
5) zabezpieczenie miejsc zdarzeń i wykonanie wstępnych czynności,
6) zabezpieczanie imprez masowych i zgromadzeń,
7) realizację programów prewencyjnych i profilaktycznych,
8) rozpoznanie środowisk kryminogennych i ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją, prowadzenie działań profilaktycznych,
9) ciągłe rozpoznanie przydzielonych rejonów służbowych pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki rejonu oraz zjawisk i zdarzeń, wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10) wykonywanie konwojów i doprowadzeń zleconych przez organy uprawnione, tj. Sąd, Prokuraturę, jednostki policji i inne, realizację zadań związanych z obsługą pomieszczeń dla osób zatrzymanych,
11) ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i prowadzenie postępowań.
 

Powrót na górę strony