Wydział Kryminalny

Kontakt i zadania Wydziału Kryminalnego

Data publikacji 30.01.2009


Naczelnik Wydziału Kryminalnego-  asp. sztab. Mirosław Rusin

tel. 47 72 42-280

 

Wydział Kryminalny KPP w Grodzisku Maz. realizuje zadania w zakresie inicjowania działań operacyjnych, mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych,

2) wspieranie działań wykrywczych jednostek terenowych w zakresie rozpoznawania, wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych,

3) prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się,

4) gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjnych oraz analizowanie pod kątem typowania osób i zdarzeń,

5) podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z instytucjami poza policyjnymi.
 

Powrót na górę strony