Stanowisko Samodzielne ds. Kontroli

Kontakt i zadania Eksperta ds. Kontroli

Data publikacji 30.01.2009

Ekspert ds. Kontroli -  kom. Katarzyna Kaczorowska

tel. 47 72 42-209

Do głównych zadań Eksperta ds. Kontroli należy:

1) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków dotyczących działalności Policji,

2) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych,

3) prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych - analizowanie ujawnionych nieprawidłowości oraz zagrożeń, wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów i pracowników Policji, a zwłaszcza o próbach uzależnienia policjantów od osób związanych ze światem przestępczym,

4) wspomaganie procesu zarządzania i kierowania jednostką przez Komendanta Powiatowego, poprzez realizację czynności kontrolnych oraz koordynację tego obszaru w podległych komórkach organizacyjnych.  

Ponadto w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 interesantów przyjmuje Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

centrala: 22 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl


W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie prosimy o korzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej RPO. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

 

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony