Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O zagrożeniach w sieci

Data publikacji 01.02.2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skułach poznawali zagrożenia, na jakie narażeni są użytkownicy mediów elektronicznych. Podczas zajęć profilaktycznych policjant grodziskiej komendy przypominał przede wszystkim zasady prawidłowego korzystania z Internetu. Zwrócił uwagę na nieodpowiednie do wieku treści, zbyt ufne kontakty z osobami poznanymi w sieci, a także częste przypadki przemocy rówieśniczej za pośrednictwem sieci.

Spotkania przeprowadzone przez policyjnego profilaktyka poświęcone były tematyce związanej z zagrożeniami płynącymi z sieci. Policjant przedstawiał uczestnikom wiele pozytywnych zastosowań Internetu, ale wskazał także na liczne zagrożenia, często wynikające z nieostrożności i braku rozwagi młodych ludzi. Policjant uczulał uczniów na treści nieodpowiednie do ich wieku, kontakty z osobami poznanymi w sieci, a także przemoc rówieśniczą.

Podczas zajęć funkcjonariusz przedstawił konkretne formy cyberprzemocy oraz wskazał konsekwencje prawne jej stosowania. Uczestnicy dowiedzieli się także, gdzie szukać pomocy w przypadku tego typu zagrożeń.

kz

Powrót na górę strony