Aktualności

Sprawdź urządzenia grzewcze w swoim domu !!!

Data publikacji 09.02.2018

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkaset osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych, zwłaszcza gazowych. Grodziscy policjanci przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym zakresie.

Przypadki zatrucia czadem nasilają się w okresie sezonu grzewczego. Grodziscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności i przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa.

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

* nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
* używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,
* nie używaj urządzeń uszkodzonych,
* zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
* nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,
* nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
* używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
* nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

* w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
* nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
* nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
* zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
* nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
* używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,
* używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

3. Gdy poczujesz gaz:

* zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
* powiadom sąsiadów,
* nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
* nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
* zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
* otwórz szeroko okno,
* wyjdź na zewnątrz budynku.


 

 

Powrót na górę strony