Aktualności

DZIAŁANIA PREWENCYJNO-KONTROLNE „UWAŻAJ, PRZEJAZD”

Data publikacji 15.05.2024

Dziś policjanci garnizonu stołecznego prowadzą działania prewencyjno-kontrolne pn. „Uważaj, Przejazd”. Są one ukierunkowane na wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji powodowanych przez kierujących pojazdami w relacji samochód – pojazd szynowy oraz uświadamianie wszystkich uczestników ruchu o zagrożeniach i konsekwencjach za łamanie zasad bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych.

15 maja policjanci ruchu drogowego prowadzą działania prewencyjno-kontrolne pn. „UWAŻAJ, PRZEJAZD”. Funkcjonariusze w okolicach przejazdów kolejowych sprawdzają, czy kierujący pojazdami, a także piesi stosują się do przepisów oraz znaków i sygnałów drogowych obowiązujących w takich miejscach.Celem działań jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, a tym samym ograniczanie liczby wypadków w ich rejonie.  

Grodziscy policjanci przypominają:

- ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ przed wjechaniem na tory oraz upewnij się, czy nie zbliża się pojazd szynowy;

- NIE OBJEŻDŻAJ opuszczonych zapór lub półzapór oraz nie wjeżdżaj na przejazd, jeżeli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

- NIE WJEŻDŻAJ na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy;

- NIE WYPRZEDZAJ pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

- NIE OMIJAJ przejazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu;

- STOSUJ się do znaków i sygnałów drogowych na przejazdach kolejowych.

Wypadki drogowe z udziałem pociągu często kończą się tragicznymi skutkami. Działania "Uważaj, Przejazd" mają o tym przypominać wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

asp.sztab. Katarzyna Zych

Powrót na górę strony