Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania profilaktyczne z żabiowolskimi dzielnicowymi

Data publikacji 18.04.2024

Policjanci z Posterunku Policji w Żabiej Woli aktywnie uczestniczą w różnych działaniach prowadzonych przez placówki oświatowe na podległym terenie. W ostatnim czasie jeden z dzielnicowych przeprowadził zajęcia z przedszkolakami, a drugi, razem z kierownikiem posterunku, był aktywnym uczestnikiem przedsięwzięcia z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Spotkania tego rodzaju są dobrą okazją do poznawania problemów mieszkańców i rozmów o bezpieczeństwie.

Jednym z założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy policjantami  a obywatelami. Te cele regularnie przyświecają dzielnicowym z Posterunku Policji w Żabiej Woli podczas prowadzonych działań profilaktycznych dla różnych grup odbiorców. W ostatnim czasie obaj dzielnicowi odpowiedzieli na zaproszenia do placówek oświatowych.

Jedne z pollicyjnych spotkań z ponad stuosobową grupą dzieci odbyły się w przedszkolu „Słoneczko”. Mali mieszkańcy gminy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z policjantem na ważny temat bezpieczeństwa na drodze. Dzielnicowy wyjaśniał im jakie zachowania są niedozwolone, a które mogą uchronić przed wypadkiem. Szczególną uwagę zwracał na ich ostrożne korzystanie z dróg jako osoby piesze i zachęcał do używania elementów odblaskowych, które w większości posiadają, ale w domach. Uczestnicy poznawali zasady ruchu drogowego nie tylko w teorii, ale policjant przygotował dla nich także zajęcia z praktycznego przechodzenia przez jezdnię.

Drugi dzielnicowy razem z Kierownikiem Posterunku byli gośćmi przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ojrzanowie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Policjanci aktywnie uczestniczyli w „Niebieskich Igrzyskach”, biorąc udział w często trudnych konkurencjach edukacyjnych i integrujących osoby w różnym wieku. Była to bardzo ciekawa forma zajęć z uczniami klas IV-VIII i nauczycielami, które w przyszłości mogą skutkować  większym otwarciem na wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w rejonie szkoły, a także zamieszkania i całej gminy.

asp.sztab. Katarzyna ZychJW

  • Policjanci i nauczyciel podczas konkurencji pisania w rękawicy
    Policjanci podczas działań profilaktycznych w szkole
  • 5 osób uczestniczących w  działaniach stoi na środku sali, w środku dwóch policjantów
    Policjanci podczas działań profilaktycznych w szkole
  • Policjant w sali razem z grupą dzieci
    Dzielnicowy na spotkaniu z przedszkolakami
Powrót na górę strony