Aktualności

W Żabiej Woli odbyły się debaty społeczne

Data publikacji 27.03.2024

Wczoraj w Żabiej Woli odbyły się kolejne debaty społeczne. Policjanci rozmawiali z uczestnikami między innymi o stanie bezpieczeństwa w gminie i podejmowanych w tym zakresie działaniach, a także zagrożeniach zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”. Uczestnicy debat mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie zagrożeń w ruchu drogowym, zakłócania porządku publicznego, działania jednostki w obecnym stanie etatowym.

Wczoraj po 17.00 w budynku Domu Kultury w Żabiej Woli odbyły się dwie debaty społeczne- ewaluacyjna i inicjująca, dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców gminy. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta  Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. - mł.insp. Krzysztof Domeracki, Kierownik Posterunku Policji w Żabiej Woli -asp.sztab. Rafał Sałbut i dzielnicowi tej jednostki  oraz Wójt Gminy Żabia Wola –Piotr Rybka, a także radni, sołtysi i liczna grupa mieszkańców całej gminy.

Podczas debaty ewaluacyjnej Kierownik Posterunku omówił wnioski i działania policjantów podjęte w zakresie eliminowania zagrożeń zgłoszonych podczas debaty z 2 sierpnia 2023r. Następnie w ramach debaty inicjującej przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy w ciągu całego ubiegłego roku. Omówił między innymi strukturę jednostki, liczbę przeprowadzonych interwencji, skalę przestępczości i osiagnięte wyniki. W kolejnej części debaty zostały przedstawione zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniany sposób jej działania. Ważnym elementem spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda”. Obecni na debacie dzielnicowi omówili swoje działania  w ramach tych narzędzi i zachęcali mieszkańców do ścisłej współpracy na rzecz bezpieczeństwa, w tym bieżącego zgłaszania zagrożeń, kontaktu w przypadku podejrzanych osób i pojazdów w okolicy.

Uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych materiałów profilaktycznych między innymi w zakresie nowych form oszustw, sposobów zapobiegania kradzieżom  i włamaniom, a także z informatorów dotyczących służby w Policji.

W czasie dyskusji na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy zgłaszali głównie zagrożenia w ruchu drogowym- przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy i obowiązujących ograniczeń tonażowych, zakłócanie porządku publicznego przez osoby nadużywające alkoholu oraz działania miejscowego Posterunku Policji, w tym  zwiększenia jego obsady.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas kolejnej debaty ewaluacyjnej, na którą mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

asp.sztab. Katarzyna Zych

 

Powrót na górę strony