Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MICROCAREM Z PRAWEM JAZDY KATEGORII AM

Data publikacji 21.03.2024

Po drogach powiatu grodziskiego porusza się coraz więcej pojazdów, które niewiele odbiegają wyglądem od typowego samochodu osobowego, czyli microcarów. Kontrole przeprowadzane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego pokazują, że wśród kierujących panuje błędne przekonanie, że do korzystania z tych aut na ulicach, wystarczy posiadanie dowodu osobistego. Wyjaśniamy wątpliwości w tym zakresie, aby brak uprawnień nie musiał kończyć się przykrymi konsekwencjami.

Wśród pojazdów kontrolowanych na drogach naszego powiatu przez policjantów grodziskiej drogówki coraz częściej znajdują się tzw. microcary. W wielu przypadkach powodem interwencji wobec kierującego jest popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym. Ostatnia taka sytuacja dotyczyła nieprawidłowego parkowania. Po sprawdzeniu uprawnień kierującego okazało się, że ich nie posiada. Z wyjaśnień tej osoby, a także wcześniej kontrolowanych kierujących microcarami wynikało, że nie wiedzieli o obowiązku posiadania prawa jazdy kategorii AM i za właściwe uprawnienia uznawali posiadanie dowodu osobistego.Takie błędne informacje otrzymywali nabywcy tych pojazdów od osób, które im je sprzedawały. Kontrolowanemu kierowcy zostały przedstawione obowiązujace przepisy w tym zakresie i odpowiedzialność za ich złamanie.

Poniżej przypominamy je także wszystkim innym użytkownikom microcarów:

19 stycznia 2013 roku weszła w życie Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.), która zmieniła Ustawę Prawo o ruchu drogowym. Pojawiła się w niej nowa kategoria praw jazdy – AM, która uprawnia do kierowania:

- motorowerem – pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h,

- czterokołowcem lekkim (quadem i microcarem), którego parametry precyzuje europejska kategoria L6e: masa własna do 350 kg, napęd silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 (może być  też elektryczny o mocy do 4 kW (5,4 KM), rozwijający prędkość maksymalną do 45 km/h).

Na mocy art. 133 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami osoby, które w chwili wejścia jej w życie (19.01.2013 r.), miały ukończone 18 lat, zachowują prawo do kierowania tylko motorowerem, bez żadnych dodatkowych dokumentów stwierdzających do tego prawo.

Przepis ten nie dotyczy jednak microcarów. Z art. 6 ust.1 tej ustawy wynika, że w przypadku czterokołowców lekkich (takich jak pojazdy mikro i quady) wymagane jest  prawo jazdy kategorii AM.

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, należy spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 14 lat (za zgodą rodziców),
  • uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów grupy AM,
  • odbyć szkolenie w wymiarze minimum 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktycznych,
  • zdać egzamin państwowy, teoretyczny oraz praktyczny.

Nie ma możliwości, aby osoby pełnoletnie mogły kierować pojazdami czterokołowymi lekkimi, jeśli nie mają żadnego prawa jazdy. Brak uprawnień do kierowania tymi pojazdami może zakończyć się przykrymi konsekwencjami w postaci ukarania, ale także brakiem odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu drogowym.

asp.sztab. Katarzyna Zych

Powrót na górę strony