Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolna debata z udziałem policyjnego eksperta

Data publikacji 31.01.2024

Policjantka grodziskiej komendy była jednym z ekspertów podczas debaty szkolnej na temat dobrego wychowania. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 mieli możliwość wyrażania swoich opinii w zakresie relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Zaproszone osoby dopełniały ich wypowiedzi faktami, doświadczeniami zawodowymi, a także przepisami prawnymi. Efektem bardzo ciekawej dyskusji było głosowanie, w którym większość uczestników uznała, że warto stosować zasady dobrego wychowania.

Debata pn. „Szkoła Dobrego Wychowania”, którą zorganizowała wczoraj grodziska „Szóstka” była podsumowaniem wielu różnych działań edukacyjnych tej placówki w tym ważnym zakresie. Do zapoznania się z ich efektami zaproszeni zostali także grodziscy policjanci. Oficer Prasowy, reprezentujący jednostkę, był jednym z dorosłych ekspertów biorących udział w dyskusji.

Zadaniem uczestników było przedstawienie swojego zdania między innymi na temat uprzejmego zachowania, relacji z dorosłymi, stosowania wulgaryzmów i wpływu dobrego wychowania na życie. Uczniowie klas V, VI i VII wyrażali swoje opinie, które komentowali również ich starsi koledzy oraz pedagog, prawnik i policjant. W policyjnych wypowiedziach uczestnicy usłyszeli zachętę do stosowania zasad dobrego wychowania na co dzień oraz nie popierania zachowań agresywnych lub znieważających. Policjantka przedstawiła też problemy prawne, które łączą się z łamaniem zasad dobrego wychowania i są często przedmiotem działań takich instytucji jak Policja, czy sądy.

Efektem bardzo ciekawej dyskusji było głosowanie, w którym większość uczniów uznała, że dobre wychowanie ułatwia życie i pomaga we właściwych relacjach z innymi. Mamy nadzieję, że placówka otrzyma tytuł „Szkoły Dobrego Wychowania”, który będzie mobilizował uczniów do właściwych i bezpiecznych zachowań.

asp.sztab. Katarzyna Zych

Powrót na górę strony