Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź obojętny na krzywdzenie zwierząt

Data publikacji 27.10.2021

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Wszyscy powinniśmy pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia. Każdy człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Te obowiązki wynikają z Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. oraz prawa miedzynarodowego i unijnego.

3 marca 1973 roku w Waszyngtonie została sporządzona  Konwencja o międzynarodowym  handlu dzikimi zwierzętami i  roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem  zwana Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Więcej informacji  o wymaganiach związanych z przywozem do Polski egzotycznych pamiątek oraz gatunkach chronionych i samej konwencji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pod hasłem Konwencja Waszyngtońska.

Od 1931 roku w dniu 4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt ustanowiony we Florencji, a cały październik jest miesiącem, w którym szczególnie promuje się ochronę i pomoc zwierzętom. Początkowo głównym celem święta było zachęcenie ludzi do adopcji bezdomnych zwierząt. W dzisiejszych czasach w tym okresie warto przypomnieć, że zwierzęta są stworzeniami w 100% zależnymi od człowieka oraz poruszyć temat niewłaściwych i bezprawnych zachowań wobec nich.  

Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem  skontaktuj się z Policją.

W Komendzie Stołecznej Policji została stworzona specjalna skrzynka, gdzie można przekazywać informacje o krzywdzeniu zwierząt. Informacje kieruj pod adres poczty elektronicznej: naczelnik.pg@ksp.policja.gov.pl

W Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt zajmują się policjanci Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Można się z nimi skontaktować pod numerem telefonu: 47 72 42 238 lub drogą mailową pod adresem: kppgrodzisk.pg@ksp.policja.gov.pl

Zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych przeciwko zwierzętom i środowisku lub zagrożeniom w tym zakresie można przekazywać Policji także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można tam wskazać miejsca zagrożone w takich kategoriach jak: znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew, czy poruszanie się quadami po terenach leśnych.

W zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego policjanci współpracują z sądami i prokuraturami, inspekcją weterynaryjną, inspektorami ochrony środowiska, strażami rybackimi i innymi organizacjami społecznymi. Zachęcamy do  współdziałania w tym ważnym dla wszystkich celu.

asp.sztab. Katarzyna Zych

Powrót na górę strony