Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Kontakt i zadania Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Data publikacji 28.02.2012

E-mail: pg.grodz-maz@ksp.policja.gov.pl

Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją realizuje zadania Komendy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, między innymi przez:
1) prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych, skierowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcji;
2) prowadzenie pracy operacyjno – rozpoznawczej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;
3) współpracę z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli
i administracji;
4) podejmowanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości gospodarczej i korupcji oraz zjawisk jej towarzyszących;
5) współpracę z komórką organizacyjną Komendy Stołecznej Policji właściwą do walki z przestępczością gospodarczą;
6) nadzór nad prowadzonymi formami pracy operacyjnej i postępowaniami przygotowawczymi o charakterze gospodarczym i korupcyjnym w jednostkach organizacyjnych Policji wymienionych w § 8 ust. 1;
7) realizowanie zadań związanych z wykrywaniem i identyfikacją nielegalnie uzyskanych korzyści oraz mienia pochodzącego z przestępstw w prowadzonych sprawach operacyjnych i procesowych.
 

Powrót na górę strony